Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen
met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar
hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland,
afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die
proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het
Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen
om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur
maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn
ontwikkeld.
Hiernaast wordt het aanstellingsbeleid verder uitgelegd.