CWO

Beste waterscouts,

Waar landscouting zich vaak richt op kamperen, hiken en pionieren ligt de aandacht van een waterscout op watersport. 's Zaterdags worden de boten opgetuigd en trekken jullie massaal richting de wijde Aa, helemaal top. Zeilen is bij scouting een middel geen doel, toch zou iedere waterscout van nature wel de drang moeten voelen om de basis van het zeilen te leren.

Binnen Vadedo willen wij er voor zorgen dat iedereen die graag beter wil leren zeilen die mogelijkheid krijgt.

We geven lessen op drie niveau's en bieden de mogelijkheid om officiele diploma's te halen waar ook zeilscholen mee werken.

CWO I
Basisniveau meezeiler. Je leert de basisbeginselen van het zeilen, nautische termen en belangrijkste onderdelen van schip en tuig.

CWO II
Zelfstandig onder normale weersomstandigheden, op bekend vaarwater.

CWO III
Onder alle omstandigheden ook op onbekend binnenwater.

Alle niveaus van CWO hebben een theorie- en een praktijkdeel. Het theoriedeel bestaat uit wekelijkse instructie door de leiding, met ter afsluiting een theorie-examen. Het praktische deel volgt gedurende het zomerseizoen. CWO I en II mogen door onze eigen instructeurs geëxamineerd worden. Wij plannen hier zelf een afvaardatum voor in. Voor CWO III kan het theorie- en praktijkexamen bij een andere scoutingvereniging plaatsvinden en zijn er externe examinatoren.

Boek
Bij CWO II en III wordt er gewerkt met een theorieboek. Dit boek (Het zeilboek, de leidraad voor zeilers) zult u zelf moeten aanschaffen. Dit is te koop bij onder andere Bol.com. CWO I maakt gebruik van een ander boek.

Oefenen
Oefenen kan onder andere op: scoutingcwo.nl
Dit is een handige site waarbij ook voortgang wordt opgeslagen en je gelijk feedback krijgt op gemaakte vragen. Deze site is gemaakt door 2 instructeurs van Vadedo en sluit dus perfect aan op de stof van de theoriecursus.

Leerstof CWO II en III

Leerstof CWO II en CWO III theoriecursus 2020-2021

Boek: Het Zeilboek, de leidraad voor zeilers (7e herziene druk)

CWO II

Deel

Nautisch

BPR

Lichten en Seinen

Commando’s en manoeuvres

Technisch Inzicht + Allerlei

1

7-26

12

2

27-46

51-58

31, 33, 39-42, 55

3

94-100

59-93

4

106-108, 112-117,

130-133, 141

134-136

5

152-164, 172-178

6

206 (niet: Engtes)

207-217

230-233

7

8

9

302

Bijlagen

354-356

Voor Technisch Inzicht moeten er 25 onderdelen van de lelievlet kunnen worden opgenoemd. Hiervoor kun je het document ‘bootonderdelen lelievlet’ gebruiken, zie vadedo.nl/cwo.

CWO III

Deel

Nautisch

BPR

Lichten en Seinen

Commando’s en manoeuvres

Technisch Inzicht + Allerlei

1

7-26

12

2

27-46

51-58

31, 33, 39-42, 55

3

94-100

59-93

4

102-108, 112-117,

130-133, 141

102-107, 118-129, 134-136

5

148-164, 172-178

171

6

189-234

230-233

7

240-255

240-241

8

9

301-339, 347-348

290-299

Bijlagen

354-356

Voor Technisch Inzicht moeten alle onderdelen van de lelievlet kunnen worden opgenoemd.
Hiervoor kun je het document ‘bootonderdelen lelievlet’ gebruiken, zie vadedo.nl/cwo.