Vertrouwenspersonen

Binnen onze vereniging vinden wij het belangrijk dat moeilijke kwesties bespreekbaar zijn. Het kan voorkomen dat het lastig is om dit binnen je eigen team/onderdeel bespreekbaar te maken.

Om toch te zorgen dat de (jeugd)leden en vrijwilligers zich gehoord voelen zijn er 2 vertrouwenspersonen binnen onze groep.

Per 01-01-2021 kan je je wenden tot Jochem en/of Ivraina.

Voor vragen kan je hen benaderen.

Digitaal zijn zij bereikbaar via vertrouwenspersoon@vadedo.nl