Gedragscode

Binnen onze vereniging vinden wij het belangrijk dat (jeugd)leden en vrijwilligers in een veilige omgeving kunnen samenkomen. Mede hierom is een document met onze gedragscode opgesteld.

Dit document wordt door de speltakbegeleider samen met het (aankomend) leidingslid/vrijwilliger doorgenomen en ondertekend.

Documenten
Gedragscode